Apuasi tarvitaan sekä kotimaassa että kehitysmaissa. Martat antavat kotitalousneuvontaa heille, jotka ovat heikossa asemassa.

Anna tukesi nuorelle arjen sujumiseksi

Edullisen ja ravitsevan kotiruoan valmistaminen, kotitöiden osaaminen ja oman rahankäytön hallinta ovat itsenäisen elämän perusta. Marttojen ammatillisella kotitalousneuvonnalla tuetaan nuorten omatoimisuutta ja selviytymistä arjen askareissa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Kotimaan keräyksen avulla tuetaan nuorten arjen hallintaa ja taloudellista osaamista järjestämällä nuorille talousneuvontakursseja ja kustannetaan nuorille ilmaiseksi jaettavia Penninvenyttäjän keittokirjoja. 

Keräystili: Nordea FI49 1243 3000 0854 63/Marttojen kotimaan kotitalousneuvonta, viite 2053

Lisätiedot: Marttaliiton kehittämispäällikkö Teija Jerkku, teija.jerkku (at) martat.fi, p. 050 342 0585.

Keräyslupa: POL-2015-7512. Lupa voimassa 12.8.2015–1.8.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

 

Kotitaloustaitoja Kamerunin ja Etiopian köyhille naisille  ja tytöille

Marttajärjestö tukee  Kamerunin ja Etiopian naisia ja tyttöjä kouluttamalla heitä ravitsemuksessa, kotitaloustaidoissa ja pienyrittäjyydessä. Tuellanne autamme naisten ja tyttöjen kouluttautumista sekä heiden perheidensä arjessa selviämistä ja hyvinvointia. Etiopiassa erityisenä kohderyhmänä ovat Addis Abeban vammaiset naiset, joille järjestetään itsemäräämisoikeutta ja omia elämäntaitoja vahvitavia koulutuksia kuten kotitaloustyöpajoja.

Mitä lahjoituksella saadaan

80€   Naisyrittäjän starttiraha raaka-aineita ja ensimmäistä tilavuokraa varten

40€   Tyttöjen kerhotoiminnan ohjaaminen ja materiaalit kuukaudeksi

25€   20 tuntia henkilökohtaista ohjausta yrittäjäksi aikovalle naiselle

15€   Viikon kotitalouskoulutus vähävaraiselle perheenäidille

Keräystili: Danske Bank FI15 8000 1570 4855 90 /Marttojen kehitysyhteistyö, viite 2066

Lisätiedot:  Marttaliiton kehittämispäällikkö Terhi Lindqvist, terhi.lindqvist (at) martat.fi, p. 050 516 9412.

Keräyslupa: POL-2015-7512. Lupa voimassa 12.8.2015–1.8.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Voit myös tukea testamentilla tai ohjaamalla merkkipäivä- ja muistolahjotukset Marttojen työlle kotien ja perheiden arjessa selviämiseen. Muistaminen tuottaa hyvän mielen Sinulle ja auttaa heitä, jotka tarvitsevat neuvontaamme.